Thư chúc mừng năm mới Xuân Nhâm Dần 2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 31/01/2022 08:00:00 PM - Lượt xem: 173 lượt xem.

Nhân dịp năm mới 2022 - Xuân Nhâm Dần, Tổng giám đốc Thân Đức Việt gửi lời chúc mừng tới tập thể những người lao động thân thương của ngôi nhà chung May 10.

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn