Điểm tin ngày 17/06/2021

Xin mời anh chị em và các bạn đến với một số thông tin đáng chú ý ngày hôm nay.