Tập thể tổ tiêu biểu được bằng khen Của tập đoàn dệt may việt nam

Cụm Ráp 3 Áo 1, Xí nghiệp Veston Hà Nội đã 41 lần được đăng lên bản tin Phong cách May 10, với mức thu nhập bình quân của công nhân trong tổ luôn trong top cao nhất Xí nghiệp, đặc biệt là tập thể tổ từng được nhận Bằng khen Tập đoàn Dệt may Việt Nam.