Bữa ăn tất niên năm Tân Sửu theo cách bình thường mới tại TCT May 10

Với mong muốn duy trì hoạt động tổ chức bữa ăn tất niên ấm cúng cho toàn thể CBCNV như mọi năm, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn các phương án phòng chống dịch, ngày 27/01/2022 (25 Tết), TCT May 10 đã có một bữa tất niên năm Tân Sửu đặc biệt theo cách bình thường mới.