Điểm tin ngày 02/12/2020

Xin mời anh chị em và các bạn đến với một số thông tin đáng chú ý ngày hôm nay.