ID92

Tổng công ty May 10 tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018.

Nhằm phát huy quyền dân chủ của người lao động, để người lao động tham gia đóng góp ý kiến về quyền, lợi ích chính đáng và trách nhiệm của mình. Hội nghị tiến hành thảo luận để ngày càng hoàn thiện thỏa ước lao động tập thể, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động. Đưa ra biện pháp để thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2018.