ID92

Lớp cán bộ Quản lý Tổng Công ty May 10 vào Lăng viếng Bác

Hướng tới kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 133 năm ngày Quốc tế Lao động và tổng kết khóa đào tạo cán bộ quản lý của Tổng Công ty May 10, sáng ngày 21/4/2019, Tổng Công ty đã tổ chức cho Lớp cán bộ Quản lý khóa 1 năm 2019 vào Lăng viếng Bác. Đoàn do đồng chí Đào Thị Hường, Chủ nhiệm lớp, Trưởng phòng Tổ chức nghiên cứu sản xuất làm Trưởng đoàn.