Thư chúc mừng năm mới của Tổng giám đốc

Nhân dịp năm mới 2020 - Xuân Canh Tý, Tổng giám đốc Thân Đức Việt gửi lời chúc mừng tới tập thể những người lao động thân thương của ngôi nhà chung May 10.