ID92

Phật dạy 12 điều làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời người phụ nữ

Những điều sau sẽ khiến phụ nữ tích đức, tâm hồn thanh thản, mang lại phúc báo sau này, khiến cuộc đời thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn.