TCT May 10 trong làn sóng thứ 2 dịch bệnh Covid-19

Covid-19 quay trở lại Việt Nam sau 99 ngày không có ca nhiễm cộng đồng khiến cuộc sống người dân bị xáo trộn, tạo sức ép lớn lên thị trường lao động, việc làm và cả nền kinh tế. Tỉ lệ thất nghiệp của lao động khu vực thành thị trong quý 2/2020 cao nhất 10 năm qua.