0 đồng liệu bạn có được một cái nghề?

Hiện nay, xu hướng học sinh không lựa chọn đại học mà chuyển hướng sang học nghề ngày càng nhiều. Tuy nhiên thời gian và chi phí phải bỏ ra để có cho mình một cái nghề đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng lao động cũng là một vấn đề đối với không ít các bậc phụ huynh và các em thí sinh.