TCT May 10 họp sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5/2020

Chiều ngày 5/6, TCT May 10 tổ chức họp sơ kết về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2020 và phương hướng nhiệm vụ trong tháng 6/2020.