ID92

Dệt May Việt Nam và những dấu mốc mới

Sáng ngày 14/12, Hiệp hội Dệt May Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và đưa ra phương hướng cùng các giải pháp cho năm 2019.Năm 2018 là một năm thành công đối với hoạt động xuất khẩu của ngành với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 36,1 tỷ USD.