Điểm tin ngày 29/09/2022

Xin mời anh chị em và các bạn đến với một số thông tin đáng chú ý ngày hôm nay.