ID92

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại nơi làm việc.

Tiết kiệm năng lượng đem lại rất nhiều lợi ích, tuy nhiên không phải ai cũng nhận thức được. Thậm chí, nhiều hành động còn đi ngược lại với những khuyến cáo về sử dụng năng lượng có ích. Dưới đây là một số giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả.