ID92

14 năm kiên trì và nỗ lực

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, người đã có 14 năm làm việc tại tổ chi tiết 2, xí nghiệp May 2, Tổng công ty may 10. Gặp rất nhiều khó khăn từ những ngày đầu nhưng với sự kiên trì, nỗ lực không ngừng trong công việc nên giờ đây chị luôn là người đạt được năng suất cao và hiệu suất cao của tổ.