ID92

Những con sao biển

Hãy suy nghĩ theo hướng tích cực để cuộc sống của bạn nhẹ nhàng hơn. Đó chính là thông điệp được Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền gửi tới anh chị em và các bạn qua câu chuyện “Những con sao biển”.