ID92

Người đàn ông giải cứu cậu bé ăn cắp

Người cho đi tình yêu sẽ nhận lại tình yêu, người cho đi hạnh phúc sẽ nhận lại hạnh phúc. Đây chính là thông điệp được Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền gửi tới anh chị em và các bạn qua câu chuyện “Người đàn ông giải cứu cậu bé ăn cắp”