ID92

Thư Chúc Mừng Năm Mới của Tổng Giám đốc

Nhân dịp năm mới 2018 - Xuân Mậu Tuất, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền gửi lời chúc mừng tới tập thể những người lao động thân thương của ngôi nhà chung May 10, những bạn hàng, những đối tác, những gia đình của tất cả người lao động May 10.