ID92

Giá trị của sức mạnh tự thân

Trong cuộc sống này, chúng ta chính là người quyết định cuộc sống của mình tốt hay xấu bằng niềm tin và ý chí chứ không phải do bất cứ một yếu tố ngoài thân nào khác như tiền bạc hay mối quan hệ. Và chỉ có dựa vào sức mạnh của tự thân, chúng ta mới có thể làm chủ vận mệnh của mình. Đây chính là thông điệp được Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền gửi tới anh chị em và các bạn qua câu chuyện “Giá trị của sức mạnh tự thân”.