ID92

Đứa con bị mất

Thỉnh thoảng, đâu đó, bạn lấy cái gì đó làm chân lý. Nếu bạn bám vào nó quá nhiều, ngay cả khi sự thật đến với bạn và gõ cửa nhà bạn, bạn sẽ không mở ra để đón nhận nó. Đó chính là thông điệp của câu chuyện: “Đứa con bị mất” được Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền gửi tới anh chị em và các bạn tuần này.