ID92

Câu chuyện về người cắt cỏ

Chỉ khi không ngừng tham khảo ý kiến đánh giá của khách hàng, bạn mới có thể biết được ưu nhược điểm của mình. Đó chính là thông điệp mà bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 muốn gửi tới toàn thể người lao động qua “Câu chuyện về người cắt cỏ”.