ID92

House

Hãy cùng ôn lại bài tập luyện kỹ năng lắng nghe với chủ đề ngôi nhà! Các bạn hãy nghe lời thoại vài lần và cố gắng hiểu nội dung. Sau khi nghe nhiều đã quen, chúng ta sẽ xem lại video với phụ đề để biết được ý nghĩa nhé.