“MAY 10 - NHỮNG DẤU ẤN LỊCH SỬ”

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 07/09/2020 04:32:00 PM - Lượt xem: 58 lượt xem.

Hướng tới Kỷ niệm 75 năm May 10 (1946-2021), Đài Truyền thanh TCT May 10 xin trân trọng giới thiệu tới toàn thể anh chị em CBCNV những sự kiện đáng nhớ, những mốc son trong quá trình phát triển của May 10 để mỗi chúng ta cùng nhìn lại, cùng hiểu sâu sắc hơn và chúng ta có quyền tự hào về những trang lịch sử vẻ vang 75 năm May 10.

 

"
"
Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn