Điều kiện được nghỉ việc hưởng lương hưu trước tuổi?

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 05/08/2016 09:28:00 AM - Lượt xem: 364 lượt xem.

Ông Lưu Quang Lam (TP. Hà Nội) đóng BHXH được 28 năm. Đến ngày 5/1/2017, ông tròn 50 tuổi. Hiện sức khỏe của ông giảm sút còn 61%. Ông hỏi, ông muốn về hưu trước tuổi có được không? Nếu được thì tính mức lương hưu hàng tháng như thế nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Điều 16 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, quy định điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và bảo đảm điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:

Năm nghỉ hưởng lương hưu Điều kiện về tuổi đời đối với nam Điều kiện về tuổi đời đối với nữ 2016 Đủ 51 tuổi Đủ 46 tuổi 2017 Đủ 52 tuổi Đủ 47 tuổi 2018 Đủ 53 tuổi Đủ 48 tuổi 2019 Đủ 54 tuổi Đủ 49 tuổi Từ 2020 trở đi Đủ 55 tuổi Đủ 50 tuổi

Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp ông Lưu Quang Lam, đến ngày 5/1/2017 đủ 50 tuổi, có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, bị suy giảm khả năng lao động 61%, mà không thuộc trường hợp có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành, thì không đủ điều kiện về tuổi đời để được nghỉ việc hưởng lương hưu với mức thấp hơn.

(Theo báo Chinhphu.vn)

 

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn