Tổng công ty May 10 thông báo tuyển dụng

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 07/05/2021 04:52:00 PM - Lượt xem: 36 lượt xem.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng, hiện nay Tổng công ty May 10 đang tuyển dụng các vị trí sau tại trụ sở chính Hà Nội.

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn