Tổng công ty May 10 thông báo tuyển dụng

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 26/03/2020 10:49:00 AM - Lượt xem: 161 lượt xem.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng, hiện nay Tổng công ty May 10 đang tuyển dụng cho các vị trí như sau:

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn