Thông báo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 04/12/2020 11:13:00 AM - Lượt xem: 21 lượt xem.

Thực hiện công điện của Thủ tướng số 1699/CĐ-TTg ngày 2/12/2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tổng công ty May 10 yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn

Tin nổi bật