ID92

Phim "60 NĂM MAY 10 LÀM THEO LỜI BÁC"

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 29/12/2018 11:56:00 AM - Lượt xem: 60 lượt xem.

60 năm học tập và làm theo lời Bác, cho đến ngày hôm nay lớp lớp các thế hệ May 10 luôn tự hào về những thành quả có được của May 10. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng trên từng chặng đường phát triển của May 10.

May 10, một đơn vị có truyền thống thi đua ngay từ khi mới thành lập và nhất là kể từ ngày đón Bác về thăm. Là hạt nhân của nhiều phong trào “Sóng duyên hải” Gió đại phong”, “Ba nhất”… cho đến ngày nay, các phong trào thi đua “lao động giỏi”, phong trào “tiết kiệm”, phong trào “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, phong trào “người tốt việc tốt”… Nói tóm lại May 10 thi đua trong tất cả mọi hoạt động.Qua hơn nửa thế kỷ, những lời dạy của Bác với người May 10 đã trở thành nền móng vững chắc cho mọi chương trình hành động. Từ người lãnh đạo cao nhất cho đến từng thành viên trong ngôi nhà chung May 10 luôn thấm nhuần và nhanh chóng vận dụng, chuyển hóa thành sức mạnh. Rất khó, rất khó để tìm ra một đơn vị có phong trào thi đua học tập trong sản xuất và đời sống lại sôi nổi, đa dạng và bền bỉ đến thế.

Hai tiếng “May 10” không chỉ là một tên gọi thông thường như bao tên gọi khác mà đã trở thành một thương hiệu mạnh, có uy tín lớn trên thị trường. Hai tiếng “May 10” không chỉ là niềm tự hào của người May 10 mà còn là niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam. Tên gọi của May 10 không chỉ gắn với tên gọi như Sơ mi May 10, Veston May 10…mà nó còn được xã hội hóa với những tên gọi đầy tự hào như “làng May 10”, “Người May 10”, “Công nhân May 10”, “Nhà máy của May 10”, "Văn hóa May 10", "Ngôi nhà chung May 10"...

... Màu áo đỏ "Đáp đền tiếp nối" cứ xuất hiện ở đâu, thì ở đó có niềm tin và hạnh phúc.

Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng trên từng chặng đường phát triển của May 10. May 10 luôn có Bác, Bác luôn có May 10, đó chính là giá trị cốt lõi để giữ được May 10 phát triển mạnh như ngày hôm nay.

Vũ Hồng Quang

Phần 1

"
"
Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn

Tin nổi bật